safebarri

Sidan är under konstruktion

Lanark förbehåller sig för eventuella fel
splashimg

LanArc

Visar trafikinformation, samhällsinformation och kommersiella budskap i vägrummet.
safebarri

SafeBarrier

Kombinerat vägräcke och påkörningsskydd. Möjlighet till påbyggnad för t ex. belysningsmaster, bullerskärmar och solpaneler.
bilder_splash_lanark2

SoundBarrier

Eleganta bullerskärmar som uppfyller högt ställda ljuddämpningskrav.
street

ArmitBetong

Cementbaserade torrbruksprodukter särskilt lämpade för utsatta miljöer.
bilder_splash_lanark

ArmitMurfärg

Murfärgen som passar bland annat puts, betong- och tegelytor. Perfekt för t ex. husfasader.
Prev 1 2 3 4 5 6 Next

Välkommen

Lanark Construction AB är ett utvecklings- och produktionsbolag inom bygg och anläggning, främst inom infrastrukturområdet. Under namnet Urban Infra Design har vi tagit fram en rad produkter anpassade för den moderna stadens infartsmiljöer. Funktion, design, säkerhet och trafikoberoende servicetillgänglighet gör Lanarks produkter till det självklara valet.

LanArc

LanArc är samlingsnamnet på Lanarks stadsportar samt informations- och trafikportaler. Portalsystemens huvudsakliga funktion kombinerar vägvisning och trafikinformation med samhällsinformation och kommersiella meddelanden.

SafeBarrier

SafeBarrier är samlingsnamnet för Lanarks väg- och skyddsbarriärer. Barriärsystemens huvudsakliga funktion är att kombinera vägräcke/påkörningsskydd med kanalisation för el och tele.

SoundBarrier

SoundBarrier är samlingsnamnet på Lanarks bullerskärmar. Skärmarna uppfyller alla högt ställda ljuddämpningskrav och är mycket hållbara.

Armit

ArmitBetong är samlingsnamnet för vår serie med cementbaserade torrbruksprodukter särskilt anpassade för utsatta miljöer.

ArmitMurfärg

ArmitMurfärg är en polymerförstärkt, cementbaserad stenmjölsfärg. Färgen passar till puts-, betong-, tegel-, eternitytor och liknande.

Designprodukter

LanarkConstruction har utvecklat specialdesignade produkter för bland annat offentliga miljöer. Har du särskilda önskemål och idéer? Kontakta oss!